Archive

Tag Archives: replica

Voor zijn afstuderen kreeg Jeroen Koomen een replica van de Van Leeuwenhoek microscoop. Hij heeft er al enig onderzoek mee verricht, in de stijl van Van Leeuwenhoek, getuige zijn verslag:

“Vanavond heb ik net als Antoni van Leeuwenhoek bij kaarslicht zitten experimenteren met zijn microscoop. Ik heb een beetje vals gespeeld, want ik weet hoe je preparaten moet maken die maar een cellaag dik zijn (en dat is nodig om de cellen goed te kunnen zien) en heb geprobeerd om een foto te maken van wat ik kon zien. De foto is niet heel geweldig, want het is nogal lastig om de microscoop in focus te houden en met de andere hand een foto te maken. Het beeld wat ik zelf door de microscoop zag was veel mooier. (…) De foto heb ik bijgevoegd, het zijn cellen van een ui belicht met kaarslicht.”

Ui bekeken door replica Van Leeuwenhoek microscoop

Ui bekeken door replica Van Leeuwenhoek microscoop

Ui bekeken door replica Van Leeuwenhoek microscoop

Ui bekeken door replica Van Leeuwenhoek microscoop

Cellen

Cellen

Dank je wel Jeroen voor je verslag en de mooie foto’s!

Meer informatie over de replica leest u hier.

Vera

Advertisements

Since 1960 Museum Boerhaave sells copies of the Van Leeuwenhoek microscopes. These microscopes were made  by mr. Arie de Vink, previous restorer/conservator of the museum.

After his retirement mr. De Vink continued with the production. Just recently, on 86 years of age he decided to stop producing them. Understandable, but a problem for Museum Boerhaave. This because there is a regular demand for these copies of the Van Leeuwenhoek microscope.

I was asked if it would be possible to take over the production of these microscopes, which I took on with great enthusiasm. To create a difference between the replica of mr. De Vink’s and mine, I decided to choose an other model of the microscopes in our collection to replicate.

Left: original and new replica, Right: original and De Vink”s replica

Museum Boerhaave owns five Van Leeuwenhoek microscopes. I choose for the microscope with the convex shape in the plates, to fit the lens in. This choice has some advantages: Because  the lens which is used for the replica, has a thickness of2,3 millimetres, it can be easily placed in the concave shapes in the plates. Besides this the microscope is a bit larger in size than the one made by mr. De Vink.

His lens which was placed in the replica made wasn’t functioning for the full 100%. This because of the spherical lens. The disadvantage of this type of lens is that the focal distance is only tenths of millimetres separated from the surface of the lens. If you want to be able to see something through the spherical lens with a diameter of2,5 mm, you’ll have to put the specimen that close to the lens that it will be touching the surface. Tiemen Cocquyt, scientific co-operator of Museum Boerhaave came with the solution! A cut lens, often used in the mobile-phone industry. The main advantage is the focal distance. These lenses (meant for the camera function on your mobile) have a focal distance of about3 millimetres, Therefore it magnifies up to around eighty times. This resembles quite well with the original Van Leeuwenhoek microscopes. Though there were some higher and lower magnifications, but the overall average was around this value.

(Notice: The three microscopes in the boerhaave collection with lens: 74x, 80x and 118x, Two microscopes have no lens.)

Obviously this lens is of modern make, still the lens owns the same capabilities: Standard optical glass, uncoated and the right shape (biconvex)

The lenses in the replica are made in a factory but are just as imperfect as the lenses of the Van Leeuwenhoek microscope. Therefore the lenses used in the replica microscope are the best choice even though there are minor differences. An other advantage of these lenses is that continuity in production is guaranteed, for later orders.

An other problem for the continuity in the production of the microscopes is  the making of the screw thread. Van Leeuwenhoek had a screw thread with a pitch of0,8 millimetreon a diameter of2,2 millimetre. This isn’t a standard pitch. On the replica of mr. De Vink’s taps and dies were used which were made by hand. The disadvantage of the use of these taps and dies is that they are very hard work to produce. This also means that there is a high risk of breaking the taps, which means it’s making the production very time consuming and expensive.  That’s why I choose to use the coarsest thread still available: 3/32 BSW (British Standard Whitworth 2.3 mmdiameter) which aligns with the original diameter used in the original microscope (2.2mm). The Pitch is finer though, but tests have proven that only real experts will see the difference.

The long threaded arbour which moves the dressingholder up and down has a bit of clearance. This gave a problem, because the dressingholder isn’t fixed to the main plate. By observing the original microscope and the replica made by de Vink, it showed that the squarely bent mounting was bent a bit further, to take away the clearance. This I also applied.

Like the originals the replicas are made out of brass.

The original microscope is coloured dark over the years. To make the replicas match as close to the originals I patinated them without putting on a coating for protection. To allow them to make a patinated surface over the years.

To sell the replica’s as originals is impossible. Therefore the replicas are marked with the Boerhaave logo and have, as been said a different type of screw thread. Also by recalculating the lens, you can tell a modern lens was used.

Hand made replica

The result is a hand made replica with a good working lens, which in appearance comes very close to the original microscopes by Van Leeuwenhoek. These replica’s are momentarily only available at Museum Boerhaave for €195,- . For information please contact Annelore Scholten

Paul Steenhorst 
Instrumentmaker and Head Conservator of the conservation department of Museum Boerhaave

 
 
 
 

Museum Boerhaave verkoopt al sinds 1960 kopieën van Van Leeuwenhoek microscopen. Deze microscopen werden gemaakt door Arie de Vink, restaurator van het museum. Na zijn pensionering is De Vink doorgegaan met de productie. En pas onlangs, op 86-jarige leeftijd, is hij ermee gestopt. Begrijpelijk, maar voor Museum Boerhaave een probleem, omdat er een geregelde vraag is naar deze Van Leeuwenhoek-kopieën. Aan mij is gevraagd of ik de productie over kon nemen en ik heb deze opdracht met beide handen aangegrepen. Om een onderscheid te maken tussen de replica van Arie de Vink en die van mij, heb ik besloten een andere Van Leeuwenhoek microscoop als model te kiezen om na te maken.

Links origineel en nieuwe kopie en rechts origineel en kopie van de Vink

Museum Boerhaave is in het bezit van een vijftal Van Leeuwenhoekjes, en ik heb gekozen voor het exemplaar met een verdieping om de lens in te passen. Deze keuze heeft een aantal voordelen: omdat de lens die voor de nieuwe replica wordt gebruikt 2.3 millimeter dik is, kan hij in dit model makkelijker in de houder geplaatst worden. Bovendien is de microscoop iets groter waardoor hij beter te hanteren is.
De lens die in de replica van De Vink zat voldeed niet 100% omdat hij kogelvormig was. Het nadeel van zo’n lensje is de brandpuntafstand van maar een paar tienden van een millimeter. Als je wat wil zien door een bolletje met een diameter van 2.5 millimeter, moet je het object nagenoeg tegen het lensje aan houden. Tiemen Cocquyt, wetenschappelijk medewerker van Museum Boerhaave kwam met een oplossing in de vorm van een geslepen lens die gebruikt wordt in de telefoon-industrie. Het grote voordeel is de brandpuntafstand: deze lensjes – bedoeld voor de foto-optie van je mobieltje – hebben een brandpuntafstand van drie millimeter, waardoor de vergroting rond de tachtig maal komt te liggen. Dit stemt aardig overeen met de originele Van Leeuwenhoek microscoopjes. Weliswaar zaten daar hoge en lage uitschieters tussen – maar gemiddeld lag de vergroting rond deze waarde. (NB: voor de drie Boerhaave-exemplaren met lens: 74x, 80x en 118x, twee exemplaren hebben geen lens).

Uiteraard is het lensje van moderne makelij. Wel is gekozen voor een lensje dat de originele eigenschappen zo goed mogelijk benadert: standaard optisch glas, ongecoat, en van de juiste vorm (biconvex).
De lensjes in de replica komen uit een moderne fabriek, maar zijn net zo min perfect als de lensjes van Van Leeuwenhoek. Van wat momenteel op de markt is, komen de optische eigenschappen van de replica’s daarom het meest in de buurt van de originele instrumentjes. Een groot voordeel van een modern fabriekslensje is ook dat er continuïteit gewaarborgd is voor latere bestellingen.
Een ander continuïteitprobleem was het schroefdraad van de Van Leeuwenhoek. Van Leeuwenhoek heeft schroefdraad gebruikt van 0,8 millimeter spoed op een diameter van 2.2 millimeter. Dit is natuurlijk geen standaard spoed. Bij de replica die Arie de Vink heeft gemaakt zijn zelf gefabriceerde tappen en snijplaten gebruikt. Dit heeft het nadeel dat een tap en snijplaat maken zeer arbeidsintensief is, met een groot risico op breuk. Dit maakt de productie zeer tijdrovend en duur . Daarom heb ik gekozen voor de grofste schroefdraad die er nog standaard te krijgen is: 3/32 BSW (British Standard Whitword 2.3 mm diameter) wat ongeveer overeenkomt met Van Leeuwenhoeks origineel (2.2 mm). De spoed is echter wat fijner. Tests hebben uitgewezen dat alleen de echte kenners dit verschil zien.

De lange schroefas die het preparaat op en neer beweegt heeft een beetje speling. Dat gaf een probleem, omdat de preparaathouder los tegen de lenshouder aanstond. Door goed te kijken naar het origineel (en de replica van De Vink) bleek dat Van Leeuwenhoek dat slim had opgelost door de haakse beugel waar dat schroefdraad doorheen loopt ietsje door de hoek heen te buigen, waardoor de speling weggedrukt wordt. Dit heb ik ook toegepast. Net zoals de originelen zijn de replica’s gemaakt van messing. Het origineel is door de leeftijd donker geworden. Om de replica’s zo veel mogelijk te laten lijken op het origineel zijn ze donker gepatineerd en niet voorzien van een beschermlaagje, dit geeft ze op de langere duur een mooi egaal patina.

Het verkopen van de replica als origineel is onmogelijk: de replica’s zijn voorzien van het Boerhaave logo en bezitten zoals gezegd een andere schroefdraadvorm. Ook is bij nameten te zien dat er een moderne lens is gebruikt. Het resultaat is een handgemaakte replica met een goed werkende lens die bovendien erg dicht bij een origineel Van Leeuwenhoekje komt.


Deze replica’s zijn voorlopig alleen te koop bij Museum Boerhaave zolang de voorraad strekt.

Paul

%d bloggers like this: